Òrgans de govern

L'Escola Pia de Catalunya és una província de l'orde de l'Escola Pia. Com a província, disposa dels  òrgans de govern propis de totes les províncies escolàpies. A més, s'ha dotat també d'altres òrgans de govern, que responen a la realitat pròpia de l'Escola Pia de Catalunya:

El Capítol Provincial

És el principal òrgan de participació i decisió de la província. Se celebra cada quatre anys, i hi són representades totes les entitats i grups vinculats a l’Escola Pia de Catalunya. Les seves principals funcions són: revisar el període anterior, definir les polítiques i objectius institucionals per als quatre anys següents, i escollir el Provincial i els Assistents.

Composició:
El Capítol Provincial l'integren els religiosos que formen part del Capítol Provincial segons les Regles, els membres de l'Equip de Govern, i les persones designades per les diverses Àrees i els Serveis Comuns.


La Congregació Provincial

És un òrgan executiu, que té com a principals funcions les d'acompanyar els religiosos, les comunitats i la Viceprovíncia de les Califòrnies; i executar les Polítiques i Objectius aprovats en el Capítol.

Composició:
Provincial: Eduard Pini
Assistent de Vida Religiosa: Lluís Tort
Assistent de Projecte Educatiu i Social: Joan Prat
Assistent d'Economia i Recursos: Josep Maria Canet
Assistent de Participació: Enric Canet


L'Equip de Govern

És un òrgan executiu, que té com a principals funcions les de col∙laborar amb la Congregació Provincial en l’execució de les Polítiques i Objectius, i la de coordinar les Àrees i generar estratègies conjuntes.

Composició:
Provincial: Eduard Pini
Assistent de Vida Religiosa: Lluís Tort
Assistent de Projecte Educatiu i Social: Joan Prat
Assistent d'Economia i Recursos: Josep Maria Canet
Assistent de Participació: Enric Canet
Secretariat de les Institucions Educatives: Antoni Burgaya
Àrea d'Acció Social: Ernest Botargues
Àrea de Participació: Alba Balcells
Àrea de Pastoral, Lleure i Voluntariat: Sara Camps