Grups

Escola Pia considera que els grups són un espai idoni per al creixement de la persona, perquè pugui aprofundir i sigui atesa integralment. Per aquest motiu, els possibilita i n’incentiva la seva creació. Són oberts, d’oferta diversa i tothom s’hi ha de poder sentir convidat.
 
Actualment, comptem amb els següents grups:


Grups de Laïcat

L’Escola Pia de Catalunya entén el seu projecte global de manera compartida amb el laïcat. En aquest sentit, valora la relació i vinculació dels laics i les laiques, ja sigui amb els qui col·laboren en les accions pròpies de la institució, com amb aquells que hi participen més activament i s’identifiquen amb la seva missió i carisma.
Contacta amb: participacio@escolapia.cat

 

Grups de Joves
Són els grups per a universitaris i universitàries i joves en etapes post-escolars. Per a persones amb inquietuds i en recerca, que volen compartir espai de reflexió i vida per plantejar-se temes d’actualitat, analitzar injustícies, debatre preguntes clau del pensament; treballar el transcendent i la dimensió interior; emprendre o comprometre’s socialment.

Contacta amb: gr@escolapia.cat
 
Grups de voluntariat
Són totes aquelles persones que de forma desinteressada dediquen part del seu temps als altres, col·laborant en projectes impulsats per l’Escola Pia o les Fundacions que hi tenen relació.  

Contacta amb: 
Fundació Servei Solidari: serveisolidari@serveisolidari.org
Colònies Jordi Turull: colonies.jturull@escolapia.cat
Fundació Educació Solidària: fes@educaciosolidaria.org 
 
Grups de lleure
Són el conjunt d’esplais, agrupaments escoltes, grups de temps de lleure i colònies de l’Escola Pia i les seves escoles. L’Escola Pia ha treballat històricament a Catalunya, des dels seus inicis, la pedagogia en temps de lleure com a part de la seva oferta educativa integral. Actualment, compta també amb una escola d’educadors en temps de lleure, Adhara.

Contacta amb:
Cada escola: www.escolapia.cat
Colònies Jordi Turull: www.coloniesjorditurull.cat
 
Colònies familiars
Reviure les colònies d’estiu amb la família sencera, amb estones per als nens i per als pares i mares. Excursions, tertúlies o celebracions, habitualment a la casa de Pineta, per gaudir intensament amb d’altres famílies, en un entorn on travar bones complicitats.
Contacta amb: gr@escolapia.cat

Grups mou-te
 
www.mouteenxarxa.cat
 
Són nois i noies, en edat escolar, que formen grups de reflexió i de compromís per a un món més just i més fratern. Es troben voluntàriament fora de l'horari escolar i treballen els valors de grup, la implicació envers l'altre i el creixement personal.

www.mouteenxarxa.cat

Escola de Pares
Grups de pares i mares que porten els seus fills a les escoles i volen trobar-se per reflexionar, compartir experiències i conviure a fi de poder tenir un suport en l’educació dels seus fills.

Contacta amb: marian.federico@escolapia.cat, josepm.rierola@escolapia.cat, andreu.trilla@escolapia.cat