Cronologia‎ > ‎

Sabadell, Ca N'oRiac

01/09/1977L’Escola Pia i l'arquebisbat de Barcelona signen el conveni pel qual la primera tindrà cura de la parròquia del Sagrat Cor de Sabadell del barri de Ca N’Oriac.
1999Deixa de ser comunitat, però alguns religiosos continuen residint-hi.
Estiu 2000L’Escola Pia rescindeix el contracte amb l'arquebisbat.


Rectors de la comunitat

1977 . Josep M. Rierola

1978 – Jordi Nogués

1982 – Francesc Carreró

1991 – Josep M. Martí

2000 – els religiosos abandonen la casa


Rectors de la parròquia:

1980 – Francesc Carreró

1991 – Josep M. Martí

2000 – Es rescindeix el contracte amb el bisbat