Cronologia‎ > ‎

Puigcerdà

23/11/1728Concòrdia entre l’Ajuntament i l’Escola Pia per a la fundació.
13/12/1728Obertura del col·legi.
1730Trasllat a una nova residència “la casa del pa o paller reial”.
23/06/1771Primers exàmens públics impresos.
1793-1795Ocupat pels francesos.
1812-1814Abandonat per la Guerra del Francès.
1892Observatori Meteorològic: primeres dades publicades a Revista Calasancia.
1933Creació del Pedagogium Ceretà com a Mútua Escolar de Pares.
26/07/1936Abandonat per la Guerra Civil.
Gener 1940Ajuntament dóna a un carrer el nom de ”Escola Pia”.
1947Creació de l’Associació d’Antics Alumnes.
Col·legi d’Alta Muntanya o internat. 
Inauguració del nou edifici.
26/04/1961Reconegut per al batxillerat elemental
1962Reconegut per al batxillerat superior
22/01/1971L’Escola Pia ofereix el col·legi a l’Ajuntament
27/09/1971L’Escola Pia ofereix el col·legi al Ministeri d’Educació
24/10/1971L’Escola Pia fixa les condicions a l’Associació de Pares per si es volen fer càrrec de l’administració econòmica del col·legi
1972L’Escola Pia accepta l’oferta de compra del Ministeri d’Educació.
Estiu 1972La comunitat abandona el col·legi.

Toponímia escolàpia:
- Carrer de les Escoles Pies
- En la llinda del Patronat Municipal, una frase en llatí procedent de l'antic col·legi.

Més informació
Miquel Puig i Reixach. Escola i mestres de gramàtica a Olot : aportacions bibliogràfiques ( 1727-1765 ). a: Annals del Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca (1983-84), 1984, p. 207-242  [pfd a RACO]

Rectors:

1728 – Miquel Picanyol

1733 – Bartomeu Mir

1736 – Francesc Plana

1742 – Joan Antoni Soler

1746 – Miquel Picanyol

1748 – Lluís Humer

1748 – Baltasar Toneu

1751 – Rafael Passarell

1754 – Mateu Mestre

1757 – Francesc Prats

1760 - Salvador Cerdà

1766 – Sebastià Casas

1769 – Rafael Passarell

1772 – Sebastià Casas

1775 – Francesc Prats

1778 – Josep Antoni Maresma

1781 – Marià Busqué

1784 – Gaietà Marís

1787 – Josep Calassanç Bages

1790 – Josep Pont

1794 – Jaume Arbós

1796 – Agustí Espina

1799 – Jaume Arbós

1800 – Jaume Alsina

1804 – Francesc Solà

1815 – Joan Crisòstom Junoy

1817 – Joan Ferrer

1818 – Sebastià Bargués


1819 – Felip Darder
1820 – Lluís Blanch
1824 – Jeroni Reixach

1827 – Joan Pau Sadurní

1833 – Joan Torrents

1835 – Joan Cura

1845 – Esteve Guilló

1865 – Ramon Riera

1869 – Marià Cau

1871 – Narcís Catà

1878 – Casimir Donadéu

1879 – Josep Arís

1882 – Gilbert Roura

1882 – Jaume Trullàs

1884 – Joan Cortès

1885 – Marià Tubau

1894 – Josep Prat

1902 – Rafael Otero

1909 – Manuel Forcada

1915 – Joan Batllori

1922 – Ramon Canadell

1925 – Josep Gironès

1928 – Pompili M. Codinach

1946 – Pere Mampel

1955 – Joan Padrós

1961 – Josep Pelegrí

1964 – Joaquim Fàbregas

1967 – Josep Pelegrí

1970 – Lluís M. Ferrer