Cronologia‎ > ‎

provincia

01/07/1683

Carles II dóna la llicència per la fundació de Moià i recomana que també ho faci el bisbe de Vic.

25/12/1686

Professió del primer escolapi català: Sebastià Badia.

1731

El P. General erigeix amb totes les cases que hi ha a la Península la Província d’Espanya.

1742

El P. General constitueix les cases de Catalunya en Viceprovíncia depenent d’ell.

05/04/1751

El P. General Josep Agustí Delbecchi erigeix les cases catalanes en província independent.

1796

El Capítol Provincial aprovà el Mètode Uniforme per a totes les escoles de la Província.


1808-1814

Durant la Guerra del Francès, alguns col·legis són tancats i pateixen les conseqüències de l’ocupació. El de Mataró fou saquejat i hi morí assassinat el P. Francesc Capdevila.

27/03/1819

El P. Provincial Jaume Vada decreta el trasllat de la seu provincial de Mataró a la casa de Sant Antoni de Barcelona.


1820-1823

El Govern del Trienni Liberal admet l’existència dels escolapis però només com a comunitats de religiosos subjectes als bisbes respectius. Per a coordinar els aspectes acadèmics el mateix Govern nomenà el P. Antoni Ros com a Prefecte d’Estudis.


1835

Les lleis desamortitzadores no afectaren els escolapis en l’aspecte de pèrdua de béns, però sí en la possibilitat de secularització dels religiosos i perquè quedaren reduïts a sacerdots sense cap vincle que els lligués a la institució. En no poder admetre novicis, es tancaren cinc de les cases.


01/03/1845

Les Corts espanyoles aprovaren per unanimitat la restauració de l’Escola Pia a Espanya tal com era abans de 1835, però subjecta a l’Estat en tot el referent a ensenyament.


1857

Els PP. Bernat Collasso i Agustí Botey són enviats a fundar l’Escola Pia a Cuba per la reial cèdula d’Isabel II de 26/11/1852: una Escola Normal Elemental a Guanabacoa i un col·legi a Camagüey.

6-9/09/1883

Celebració del segon centenari de la fundació del col·legi de Moià.

1911

Primeres Conferències d’Estudi organitzades per la Província a Sarrià amb la mateixa finalitat que les escoles d’estiu.

1906

El Capítol Provincial erigeix les tres cases de Cuba en Visitaduria depenent de Catalunya.


Juliol 1909

El col·legi de Sant Antoni de Barcelona va ser incendiat durant els fets de la Setmana Tràgica. L’edifici quedà destruït i es va perdre l’arxiu de la província. El Provincial fixà temporalment la residència a la casa de Sarrià.

1913

El P. Joan Figueres és enviat a Mèxic per a fundar un col·legi a Puebla.


1917

Festes a la Seu d’Urgell per a recordar el tercer centenari de la vestició religiosa de Josep de Calassanç, cerimònia amb la qual es fundà com institució religiosa l’Escola Pia a Roma (anomenada aleshores Congregació Paulina).


1936-1939

Durant la guerra civil, queden clausurats i desnonats tots els col·legis; les comunitats disperses, els religiosos són perseguits. Setanta un religiosos foren assassinats, altres patiren presó o s’exiliaren.

Febrer 1939

El P. Provincial fixà com a residència provincial la casa de Nostra Senyora de Barcelona (carrer de la Diputació).


1948-1949

Celebració del tercer centenari de la mort de sant Josep de Calassanç, i segon de la seva beatificació. Les relíquies del cor i de la llengua del sant es passejaren per totes les cases de la Província i per altres llocs com la Seu d’Urgell, Tremp, Montserrat i Ripoll.

1949

Després de diverses experiències, es constitueix la primera comunitat escolàpia a Los Àngeles (Califòrnia EUA).

1953

El P. Provincial Francesc Llenas aprovà la constitució de Centre Escolapi de Muntanya (CEM) com a organització escolta.

1962

Primera missió de la Província al Senegal (Àfrica).

1964

La Província comprà una casa a la vall de Pineta i hi comencen les Colònies Jordi Turull.

1964

El P. Provincial Joan Trenchs creà el Centre Escolapi de Pastoral (CEP).

1964-1982

El P. Provincial Joan Trenchs creà l’Associació Mútua de Professors Escolapis Seglars (AMPES).


Juliol 1970

El P. Provincial elegit per primer com de manera directa en el Capítol Provincial decidí que la residència Provincial seria novament la casa de Sant Antoni de Barcelona.

Estiu 1973

La part de documentació que hi havia al Museu Escolapi de Moià des de 1967, es traslladà a Barcelona i es crea l’Arxiu Provincial.

1983-1984

Celebració del tercer centenari de la fundació del col·legi de Moià amb la qual s’inicià la presència de l’Escola Pia a Espanya.

09/06/1983

Decret de la Generalitat de Catalunya concedeix la Creu de Sant Jordi a l’Escola Pia.

1988

En el Capítol Provincial s’aprovà la creació del Secretariat de les Institucions Escolars de l’Escola Pia de Catalunya.

1989

El Secretariat organitza les primeres Jornades Pedagògiques.


23/05/1990

Decret del P. General que erigeix les cases de Mèxic en Província independent de Catalunya, tal com s’havia demanat en el Capítol Provincial de Catalunya l’any 1988.


1991

Fundació d’una casa a Yaoundé (Camerun) depenent del Vicariat de l’Escola Pia del Senegal (el 2000 passà al Vicariat del Camerun de la Província d’Aragó).


02/10/1995

El Papa Joan Pau II beatificà (entre altres) quatre escolapis de la nostra Província màrtirs durant la guerra civil de 1936-1939: Enric Canadell, Francesc Carceller, Maties Cardona i Ignasi Casanovas.

16/05/1998

Col·locació de la imatge de sant Josep de Calassanç a la Sagrada Família, obra de Manuel Cusachs.

24/07/1998


2003

2006

2007

2008

2010-2012

2010

2012

2013


Naixement jurídic a Sarrià de la Fundació Educació Solidària amb participació de tots els religiosos de la Província com a socis fundadors.

Creació del Centre de Formació de Tècnics Esportius Escola Pia Catalunya

Creació de la Fundació Privada Servei Solidari per la Inclusió Social

Fundació d'una comunitat a Santa maria de Montbui

Creació d'Adhara (Escola d'Educació en el lleure)

Adquisició de l'escola Barcelona Luz Casanova

Fundació de la comunitat de Barcelona Sant Pau (Encants Nous)

Fundació d'una comunitat a la parròquia de Barcelona Torre Baró

Fundació d'una escola a Salt

La comunitat de Cuba s'integra a la nova província de Centreamèrica i Carib

Les cases i religiosos del Senegal són eregides en la província de l'Àfrica de l'Oest

Creu de Sant Jordi


Bibliografia:
Pedemonte i Feu, Bonaventura. Tres-cents anys d’Escola Pia a Catalunya. Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1984; Col·lecció “El gra de blat”, núm. 48.

Florensa i Parés, JOAN.
L’Escola Pia de Catalunya, al servei del poble (1683-2000). Tarragona: Edicions El Mèdol, 2002.

- El projecte educatiu de l'Escola Pia de Catalunya 81683-203): una escola popular. Barcelona: Institut d'Esrtudis Catalans, Escola Pia de Catalunya, Societat d'Història de l'Educació als Països Catalans, 2010.

Viceprovincials:
01/07/1742 – Josep Caballol
29/07/1748 – Miquel Picanyol


Provincials:
15/06/1751 – Baltasar Toneu
24/02/1752 – Joan Balcells
10/06/1753 – Jordi Caputi
13/05/1754 – Jordi Caputi
31/05/1757 – Josep Caballol
14/06/1760 – Francesc Plana
02/10/1763 – Mateu Mestre
05/06/1766 – Mateu Mestre
16/08/1769 – Leandre Baura
01/07/1772 – Leandre Baura
25/05/1775 – Ildefons Ferrer
27/06/1778 – Rafael Passarell
22/05/1781 – Rafael Passarell
23/06/1784 – Sebastià Casas
15/05/1787 - Francesc Prats
18/09/1790 – Ildefons Ferrer
26/05/1794 – Ildefons Ferrer
15/06/1796 – Tomàs Castellà
13/04/1801 – Miquel Busqué
04/07/1804 – Agustí Espina
23/07/1807 - Josep Pont
24/08/1814 – Pelegrí Martí
20/10/1817 – Jaume Vada
20/07/1820 – Jaume Vada
03/06/1822 – Antoni Ros, Prefecte d’Estudis
00/08/1823 – Jaume Arbós, Vicari provincial
00/06/1824 – Joaquim Tomàs
10/12/1826 – Joan Crisòstom Reixach
28/06/1827 – Francesc Solà
18/05/1830 – Pere Ferrer
25/05/1833 – Joan Crisòstom Reixach
24/11/1845 – Jacint Feliu
25/04/1846 – Pere Freixa, Vicari provincial
01/02/1847 - Vicenç Tió, Vicari provincial
16/08/1847 - Vicenç Tió
18/02/1852 – Narcís Tarter
01/05/1863 – Gaietà Renom, Vicari provincial
16/07/1865 – Gaietà Renom
24/08/1869 – Bernat Collasso
07/08/1872 – Bernat Collasso
20/07/1875 – Josep Draper
15/06/1878 – Josep Jofre
14/07/1881 – Josep Jofre
10/10/1881 – Ramon Riera, Vicari Provincial
24/07/1884 – Ramon Riera
30/05/1887 – Ramon Riera
30/05/1890 – Ramon Riera
10/04/1892 – Francesc Llonch, Vicari provincial
30/05/1893 – Francesc Llonch
18/06/1896 – Francesc Llonch
04/07/1899 – Antoni Mirats
13/05/1902 – Antoni Mirats
23/08/1906 – Antoni Mirats
05/08/1909 – Salvador Marcó
06/09/1912 – Lluís Fàbregas
14/07/1915 – Lluís Fàbregas
28/08/1919 – Lluís Fàbregas
11/07/1920 – Jaume Orriols, Vicari provincial
01/08/1922 – Jaume Orriols
10/08/1925 – Ramon Castellví
04/08/1928 – Pantaleón Galdeano
25/12/1928 – Joan M. Vives, Vicari provincial
09/07/1931 – Joan M. Vives
11/07/1934 – Joan M. Vives
11/12/1934 – Prudenci Soler, Vicari provincial
21/11/1936 – Manuel Bordàs, Vicari Provincial
22/07/1940 – Manuel Bordàs
18/08/1943 – Joan M. Vives
31/07/1946 – Joan M. Vives
18/07/1949 – Julià Centelles
22/07/1952 – Julià Centelles
07/08/1955 – Francesc Llenas
15/07/1958 – Francesc Llenas
25/07/1961 – Joan Trenchs
21/07/1964 – Francesc Llenas
25/08/1967 – Salvador Salitjes
14/07/1970 – Josep Almirall
09/06/1973 – Josep Almirall
11/04/1976 – Jaume Bayó
29/12/1978 – Josep M. Balcells
07/04/1982 – Josep M. Balcells
02/04/1985 – Josep M. Balcells
16/09/1985 – Josep Liñan
28/03/1988 – Josep Liñan
25/03/1991 – Andreu Trilla
10/04/1995 – Andreu Trilla
29/03/1999 – Andreu Trilla
14/04/2003 – Jaume Pallarolas
02/04/2007 - Jaume Pallarolas
18/04/2011 - Jaume Pallatolas
21/03/2015 - Eduard Pini

Secretaris generals de les Institucions Escolars:
1988 – Carles Mascaró
1998 – Ramon Francolí
2006 - Joan Vila
2015 - Antoni Burgaya