Cronologia‎ > ‎

Igualada

16/05/1732Permís reial, de Felip v, per a la fundació de l’Escola Pia a Igualada.
21/07/1732La Congregació dels Dolors cedeix la seva església als escolapis.
04/09/1732Concòrdia entre l’Ajuntament i l’Escola Pia per a la fundació.
04/09/1732Mn. Joan Padró fa donació de béns a favor del col·legi escolapi
09/09/1732Comencen les classes per als alumnes.
25/10/1735Primera comunió solemne dels alumnes.
29-30/7/1785Primers exàmens públics impresos.
01/01/1808Les tropes franceses obliguen els religiosos a abandonar la casa i la ciutat.
27/08/1835L’Ajuntament recomana als escolapis que no tornin de moment al col·legi. La casa queda abandonada davant les lleis desamortitzadores i el perill d’ésser assaltats.
09/06/1849Una Reial Ordre recorda que l’administració del convent de sant Agusti comporta vetllar pel culte a la Mare de Déu de la Pietat.
08/02/1858Nova concòrdia entre l’Ajuntament i l’Escola Pia.
03/10/1858L’Ajuntament inaugura el col·legi escolapi situat ara en l’exconvent dels agustins.
01/11/1858El bisbe de la diòcesi beneeix el nou col·legi.
1861La campana La Calassància és col·locada al campanar; fosa per Isidre Vallès de Barcelona.
14/02/1864Primer acte de culte en honor de la Mare de Déu de la Pietat.
23/11/1881Acaba el plet entre els escolapis i el bisbat per l’ús de la capella de la Mare de Déu de la Pietat.
1908

Inauguració de la façana modernista afegida segons projecte de l’arquitecte Domènech.

Instal·lació de la torre del rellotge
Setembre 1934Creació de la Mútua Escolar Igualadina a fi de poder mantenir l’ensenyament religiós.
20/07/1936Els religiosos es veuen obligats a abandonar el col·legi.
22/01/1939Els militars franquistes converteixen el col·legi en camp de concentració.
09/03/1939Els escolapis tornen a impartir classes de primària en unes cases llogades.
23/12/1939La imatge de la Mare de Déu de la Pietat es tornà a col·locar en el seu cambril.
1940Construcció del templet de la Mare de Déu de la Pietat segons projecte de l’arquitecte Cèsar Martinell.
22/01/1940L’Ajuntament per primera vegada ofrena el ciri votiu a la Mare de Déu de la Pietat.
1941-1942S’obre l’internat després de la restauració i condicionament d eles seves dependències.
Estiu 1946S’organitzen a la mateixa escola colònies d’estiu.
13/12/1948Pas per Igualada de les relíquies de sant Josep de Calassanç.
15/10/1953Surt el primer número del Butlletí de l’Associació d’Antics Alumnes.
29/05/1955Inauguració de la primera pista poliesportiva.
11/10/1959Coronació canònica de la Mare de Déu de la Pietat.
16/05/1963Declarat com a centre «reconegut elemental de batxillerat».
1970-1975Construcció de l’edifici annex amb cuina i menjadors a la planta baixa.
26/08/1975Ordre Ministerial homologa l’EGB.
28/08/1975Ordre Ministerial homologa el parvulari (BOE 02/10/1975).
24/09/1975Ordre Ministerial homologa el BUP (BOE 14/11/1975)
1975S’obren les portes del Col·legi Abat Oliba, centre de batxillerat de totes les escoles religioses d’Igualada.
1981Uns grup d’antics alumnes publiquen Les aventures d’En Peret Baldufa Trencapinyes de Florenci Morera.
1985Inauguració del nou pavelló esportiu cobert.
Desembre 1993Es crea entre totes les congregacions religioses d’Igualada dedicades a l’ensenyament l’Escola Religiosa d’Igualada (ERI).
2003S’acaba la restauració del claustre.


Toponímia escolàpia:
- Carrer del Pare Mariano Ferrer
- Col·legi públic P. Ramon Maria Castelltort
- A la parròquia de Santa Maria: urna amb les restes del beat Ignasi Casanovas

Més informació

Castellà i Raich, Gabriel. L'Escola Pia d'Igualada. Assaig històric. (1732-2002). Igualada: Escola Pia de Catalunya, 2006
Florensa i Parés, Joan. L'Escola Pia d'Igualada. La Plega. [En línia]. 18 maig 2010. [setembre 2015]


Rectors:

1732 – Miquel Picanyol

1736 – Salvador Llenas

1737 – Joan B. Vidal

1742 – Jordi Caputi

1748 – Joan Josep Ferrer

1749 – Joan Balcells

1751 – Jordi Caputi

1753 – Pere Roure

1754 – Nicolau Lamarge

1757 – Jordi Caputi

1763 – Jacint Cruells

1766 – Ildefons Ferrer

1766 – Leandre Baura

1769 – Jacint Ricart

1772 – Jordi Caputi

1775 – Pere Roure

1778 – Gaietà Marí

1781 – Sebastià Casas

1784 – Marià Busqué

1787 – Josep Ponsa

1790 – Maurici Bohigas

1794 – Josep Picas

1796 – Josep Pont

1799 – Tomàs Miret

1801 – Josep Pont

1801 – Maurici Bohigas

1804 – Antoni Ros

1814 – Francesc Solà

1824 – Francesc Raventós

1833 – Jeroni Reixach


1858 – Joan Renom

1865 – Ramon Busquets

1869 – Ramon Riera

1872 – Gabriel Cardona

1875 – Ramon Antiga

1879 – Ramon Riera

1881 – Domènec Valls

1885 – Narcís Catà

1895 – Miquel Cercós

1897 – Josep Arís

1900 – Pere Villar

1915 – Joan Vallverdú

1919 – Ramon Pollina

1922 – Pere Mestres

1925 – Agustí Casas

1928 – Joan Carné

1931 – Josep Gironès

1934 – Antoni Camp

1940 – Ramon Segalés

1946 – Romuald Duch

1949 – Josep Poch

1952 – Josep Baburés

1955 – Ramon Segalés

1961 – Jaume Romans

1967 – Rossend Casallarch

1970 – Jordi Gaza

1973 – Ramon Novell

1976 – Joaquim Querol

1982 – Antoni Marcet

1985 - Bonaventura Pedemonte

1990 - Àngel Cuevas

1997 – deixa de ser comunitat

Directors:

1984 – Bonaventura Pedemonte

1985 – Antoni Marcet

1987 – Bonaventura Pedemonte

1990 – Àngel Cuevas

1998 – Rosa M. Sánchez
2010 - Jaume ArsPorta de l’edifici primitiu.


Façana modernista inaugurada el 1908.


L’edifici des del pati.


Claustre renaixentista.