Cronologia‎ > ‎

Granollers


Era un col·legi governat per la Junta del Patronat Parroquial de Sant Esteve de la ciutat, que funcionava des de començaments de segle. El juliol de 1933 entraren en converses amb els escolapis a fi que aquest se’n fessin càrrec.
20/09/1933El P. Julià Centelles va prendre possessió de la casa i immediatament, els religiosos es feren responsables de les escoles mentre el Patronat seguia essent-ne el titular. Pel fet de tractar-se d’un col·legi parroquial no entrava en els prohibits per la llei de Congregacions.
13/12/1933La comunitat és erigida canònicament i el P. Centelles n’és nomenat rector.
28/05/1934El P. Julià Centelles va ser nomenat professor de literatura de l’Institut de segons Ensenyament .
06/10/1934Els Fets del 6 d’Octubre posaren en perill la casa i comunitat dels escolapis ja que la caserna es trobava propera al col·legi i els revoltats intentaren assaltar-lo.
26/12/1934L’espai era insuficient per a tenir un col·legi com calia. En aquesta data se signà l’escriptura de compra d’una finca del Sr. Josep Serrat i Bonastre davant el notari Felip Font.
19/07/1936La comunitat ha d’abandonar el col·legi.
21/07/1936El col·legi juntament amb l’església parroquial i altres edificis de la parròquia foren incendiats i destruïts.
16/04/1939Tornà a Granollers el P. Centelles i aconseguí amb el Patronat i el Sr. Serrat obrir el col·legi a la casa del carrer Condestable núm. 1 (ara, 36).
01/05/1939Comencen les classes en el nou edifici.
07/08/1939Se signà l’escriptura definitiva de compra amb el Sr. Serrat i Bonastre.
09/06/1940Benedicció de la primera pedra d ela nova església.
Juny 1945Inauguració de les noves dependències: església amb aules i internat a sobre.
20/12/1948Arriben a la ciutat les relíquies de sant Josep de Calassanç.
12/04/1959Acte principal de la celebració dels 25 anys de la fundació del col·legi.
1959-1960Últim curs amb internat.
26/05/1963Cloenda dels II Jocs Esportius Escolapis de Catalunya que organitzà el col·legi.
23/03/1964El Patronat traspassà la propietat de la finca de manera total a l’Escola Pia.
29/04/1964El Ministeri d’Educació declara el col·legi reconegut elemental de batxillerat.
19/06/1970Inauguració oficial (ja funcionava des de començament d’any) del bloc d’aules i dependències del col·legi a l’avinguda Sant Esteve.
1970-1971Els alumnes disposen d’una pista poliesportiva asfaltada, en la qual poden practicar el handbol; aquest esport havia donat i continuà donant molts jugadors d’elit a l’equip de la ciutat.
03/07/1975Ordre Ministerial homologa el BUP (BOE 07/08/1975).
13/10/1976Ordre Ministerial homologa l’EGB (BOE 13/12/1976).
20/10/1976Ordre Ministerial homologa el parvulari (BOE 14/12/1976).
1982-1983


Comença a impartir-se el COU en el col·legi.

Toponímia escolàpia:
Carrer de Sant Josep Calassanç
Carrer de Julià Centelles
Carrer d'Esteve Terradas
Més informació

Joan Florensa i Parés. L'Escola Pia de Granollers. La Plega [En línia] 25 octubre 2010. [setembre 2015]

Rectors:

1933 – Julià Centelles

1940 – Josep Sirés

1940 – Joan Vila

1942 – Pere Boronat

1943 – Jaume Roca

1949 – Jaume Castelltort

1955 – Jaume Carceller

1958 – Sebastià Fonts

1961 – Jordi Maymó

1962 – Miquel Ferrer

1965 – Rossend Casallarch

1967 – Jordi Nogués

1968 – Marian Federico

1973 – Joan Zanuy

1976 – Carles Arrufat

1977 – Ángel Cuevas

1982 – Pere Biel

1988 – Rodolf Puigdollers

1994 – No hi ha comunitat


Directors:

1982 – Marian Federico

1991 – Antoni Tort

1992 – Josep Alemany

1997 – Jaume Font

2002 – Esteve Federico

2004 – Joan Vila
2007 - Francesc Xavier Ambròs
Primer col·legi en el Centre Parroquial, prop de la parròquia.


Primer col·legi en el Centre Parroquial, prop de la parròquia.


Edifici del carrer Guayaquil (abans, de les religioses vedrunes).