Cronologia‎ > ‎

Calassanci

01/10/1893Obre les portes el col·legi com a sucursal del de Sant Antoni, impartint pàrvuls, primària i comerç.
Juliol 1936Els religiosos es veuen obligats a abandonar el col·legi. Es va fer públic que en la comunitat hi havia militars perquè un religiós que prestava el servei militar tenia l’uniforme a l’habitació i aquells dies estava amb permís a casa seva.
01/04/1939S’obriren novament les classes per als alumnes.
1950-1952Un religiós de la comunitat es fa càrrec de la direcció pedagògica de l’escola parroquial del Santa Maria del Taulat, del Poble Nou.
Estiu 1956Reducció de la comunitat a dos religiosos.
1959-1960Es comença a impartir batxillerat.
1977Declarat el col·legi filial de núm. 1 de l’Institut de Batxillerat Milà i Fontanals.
1972-1973Comença a ser centre subvencionat.
28/08/1974Ordre Ministerial homologa el parvulari (BOE 10/10/1974).
04/09/1974Ordre Ministerial homologa el centre d’EGB (BOE 28/09/1974).
30/06/2007Es tanca el col·legi.


Rectors 

1893 – Salvador Riba

1919 – Salvador Bové

1925 – Salvador Marcó

1928 – Josep Gironès

1931 – Rafael Marimon

1934 – Miquel Simon

1946 – Pompili M. Codinach

1952 – Sebastià Fonts

1955 – Joan Camp

1956 – Pere Boronat

1964 – Joan Clapers

1973 – Antoni Piña

Més informació
Joan Florensa i Parés. L'Escola Pia Calassanci. La Plega [En línia] 10 desembre 2010. [setembre 2015]


Directors:

1980 - Salvador Riera

1985 – Rosa Bertranpetit

1987 – Pere Vilaseca

1989 – Enric Sàrries

1992 – Miquel Garcia

1996– Josep M. Soler

1997 – Manuel Nicolàs

2003 – Josep Alemany
2005 - Ramon Beringues