Cronologia‎ > ‎

BalmesMn. Francesc Galí fundà el col·legi Balmes en una casa situada als Jardinets del Passeig de Gràcia. Impartia batxillerat a fills de classe mitja.
1899Els escolapis es fan càrrec del col·legi.

Trasllat a una casa del carrer Còrsega, núm. 325.
1926Compra del solar del xamfrà Travessera de Gràcia / carrer Balmes i comença la construcció de l’edifici.
27/11/1928Inauguració del nou edifici del carrer Balmes 208.
1933Fundació de la Mútua Escolar de Pares.
19/07/1936Els religiosos es veuen obligats a abandonar la casa.
1939L’edifici no es pot recuperar i les classes s’imparteixen en una casa del carrer Comte de Salvatierra, xamfrà Via Augusta.
03/09/1939Els escolapis recuperen el seu edifici.
1939-1940Les classes tornen a impartir-se a l’edifici de la Travessera.
1942Fundació de l’Escolania de la Mare de Déu de Montserrat.
1943S’aixequen dos pisos sobre l’anterior construcció.
1948El col·legi es fa responsable de l’escola parroquial de Santa Teresa de l’Infant Jesús, que es converteix en sucursal de l’escola.
1950Es compra el solar adjunt del carrer Balmes.
1952-1957Es construeix en el nou solar ampliació del col·legi. Antoni Tàpias, antic alumne, hi col·loca esgrafiats a la façana.

1953

Fundació de l’Agrupament escolta Sant Josep de Calassanç, origen del Centre Escolapi de Muntanya (CEM).
19/04/1975Ordre Ministerial homologa el centre d’EGB (BOE 04/06/1975).


Rectors:

1899 – Salvador Marcó

1902 – Jaume Orriols

1912 – Enric Rodamilans

1916 – Lluís Vilar

1919 – Salvador Riba

1920 – Josep Oliver

1922 – Ramon Castellví

1925 – Josep Soler i Garde

1931 – Josep Guañabens

1940 – Francesc Munné

1943 – Manuel Bordàs

1946 – Lluís Ferreiro

1952 – Jaume Messeguer

1955 – Antoni Porredon

1958 – Jaume Messeguer

1964 – Oriol Sala

1965 – Joan Trenchs

1967 – Jaume Romans

1970 – Josep Pelegrí

1971 – Sebastià Calzada

1973 – Lluís Tort

1976 – Valeri Soldevila

1982 – Josep M. Oller

1988 – Carles Pérez

1989 – sense comunitat


Directors: 

1980 – Pere Rius

1982 – Ramon Tarròs

1987 – Josep M. Soler

1996 – Enric Masllorens

2003 – Josep M. Lluch

2010 - Antoni Burgaya

2015 - Joan VilaMés informació

Joan Florensa i Parés. Escola Pia Balmes Barcelona. La Plega [En línia] 19 febrer 2010. [setembre 2015]

 

Les dues cases del c/Còrsega
 Primer bloc construït al xamfrà Balmes - Travessera (1928)
 

Bloc del xamfrà amb els pisos afegits
 
Bloc del xamfrà amb la part nova afegida al carrer Balmes (1954)