Àrees

L'Escola Pia de Catalunya, per tal de dur a terme la seva tasca amb fidelitat a la Missió, la Visió i els Valors, s'organitza en diverses àrees, cada una de les quals se centra en una o més polítiques o objectius aprovats pel Capítol Provincial.

Àrea d'Acció Educativa
És l'Àrea que s'encarrega d'impulsar el model pedagògic propi de l'Escola Pia, i de gestionar les diverses institucions educatives de l'Escola Pia de Catalunya, a través del Secretariat de les Institucions Educatives.

Responsables:
Joan Prat, assistent de Projecte Educatiu i Social
Antoni Burgaya, Secretari General de les Institucions Educatives

Àrea d'Acció Social
És l'Àrea que vetlla per la coherència de l'acció social que impulsa l'Escola Pia des de les diverses institucions, en especial la Fundació Servei Solidari i la Fundació Educació Solidària.

Responsables:
Joan Prat, assistent de Projecte Educatiu i Social
Ernest Botargues, cap de l'Àrea d'Acció Social

Àrea de Pastoral, Lleure i Voluntariat
És l'Àrea que promou l'acció pastoral de l'Escola Pia en les diverses institucions, i que coordina les entitats d'educació en el lleure i les experiències de creixement personal i de grup.

Responsables:
Eduard Pini, Provincial
Sara Camps, cap de l'Àrea de Pastoral, Lleure i Voluntariat

Àrea de Participació
És l'Àrea que vetlla per la dimensió participativa de l'Escola Pia de Catalunya, tant a nivell institucional, com de presència territorial i d'identitat comunitària.

Responsables:
Enric Canet, assistent de Participació
Alba Balcells, cap de l'Àrea de Participació

A banda d'aquestes quatre àrees, l'Escola Pia es dota també d'un assistent de Vida Religiosa, Lluís Tort, i d'un assistent d'Economia i Recursos, Josep Maria Canet.